O Internistični ambulanti

V zasebni Internistični ambulanti za pljučne in alergijske bolezni Karmen Kramer Vrščaj izvajamo specialistično dejavnost s področja interne medicine s poudarkom na pulmologiji in alergologiji. Ambulanto je leta 1997 zastavila Metka Podbregar. Od leta 2013 jo vodi Karmen Kramer Vrščaj.
Koncesijska ambulanta sprejema bolnike napotene z napotnico in samoplačnike.
V ambulanti se dobro zavedamo, da bolniki potrebujejo pomoč. Zato smo zavezani strokovni, hitri, natančni in prijazni obravnavi bolnikov.
Čakalne dobe v ambulanti so kratke; precej krajše od najdaljših dopustnih. Delovni čas smo prilagodili tako, da smo za bolnike izmenično dosegljivi v dopoldanskem in popoldanskem času.

NAROČITE SE


Nagovor zdravnice

Sem Karmen Kramer Vrščaj, zdravnica, dr. med., specialistka interne medicine in pnevmologije. Samostojne strokovne izkušnje sem začela pridobivati  leta 1993 v Zdravstvenem domu Velenje, kjer sem delala v ambulanti splošne medicine in urgentni službi ter vodila ambulanto za zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog. Od leta 1995 sem v Bolnišnici Topolšica zdravila na pljučnem oddelku, v enoti intenzivne medicine ter v pljučni ambulanti. Vodila sem endoskopski oddelek, kjer sem izvajala invazivno diagnostiko s področja pulmologije. Od leta 2008 delam v Internistični ambulanti za pljučne in alergijske bolezni na Jenkovi 36 v Celju.

Prepričana sem, da je praktične izkušnje nujno nadgrajevati z novimi spoznanji, zato se redno udeležujem strokovnih izpopolnjevanj in posvetov s področja interne medicine, s poudarkom na pulmologiji in alergologiji.
Kdo smo

V AMBULANTI SMO ZAPOSLENISpecialistka interne medicine in pnevmologije

Karmen Kramer Vrščaj, dr. med.

Diplomirana medicinska sestra


Indira Hrašovec

Diplomirana medicinska sestra


Lara Fidler

Stojimo za

NAŠIMI VREDNOTAMI


STROKOVNO

ZAVZETO

PRIJAZNO