ČAKALNE DOBEVodimo čakalni seznam v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah in skladno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov  ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Spoštujemo vrstni red čakajočih v čakalnem seznamu ob istočasnem spoštovanju strokovno upravičene prednosti (stopnja nujnosti navedena na napotnici: nujno, zelo hitro, hitro, redno).

Stopnje nujnosti so:

  • NUJNO, takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama
  • ZELO HITRO, najpozneje v 14. dneh od predložitve napotnice
  • HITRO, najpozneje v treh mesecih od predložitve napotnice
  • REDNO, najpozneje v šestih mesecih od predložitve napotnice

Pooblaščeni osebi za vodenje čakalnega seznama sta:  Indira Hrašovec diplomirana medicinska sestra in Lara Fidlermagistrica zdravstvene nege, na telefon 03 493 0640, info@internisticna-ambulanta.si

Več informacij o čakalnih vrstah na spletni strani: https://cakalnedobe.ezdrav.si