KONCESIJSKA DEJAVNOST

Internistična ambulanta za pljučne in alergijske bolezni Karmen Kramer Vrščaj je po pogodbi z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije koncesijska specialistična ambulanta interne medicine s pulmologijo. Dejavnost izvajamo po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS.


Pulmološka dejavnost

V ambulanti izvajamo


Internistične preglede
Rentgensko slikanje pljuč


pregledno rentgensko slikanje pljuč in srca z interpretacijo rentgenskih slikMeritve pljučne funkcije


(spirometrija, difuzijska kapaciteta za CO, metaholinsko testiranje, bronhodilatatorno testiranje)Kožno vbodno testiranje


za diagnosticiranje alergij
Zdravljenje bolnikov z


  • astmo
  • kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB)
  • vnetjem dihal
  • pljučnim rakom
  • tuberkulozo
  • obolenjem rebrne mrene
  • in drugimi pljučnimi obolenji


Konzilijarne predstavitve bolnikov


na specialističnih konzilijih (Klinika Golnik, Bolnišnica Topolšica)V sodelovanju z Bolnišnico Topolšica izvajamo


  • dodatno diagnostiko s področja pulmologije
  • računalniško tomografijo (CT)